Kwaliteit

Kwaliteit

Het woord kwaliteit betekent voor iedereen iets anders. In de (medisch) pedicurepraktijk is dat niet anders. Wat voor de één belangrijk is vindt de andere persoon dit minder van belang. Hieronder even wat mogelijkheden op een rij:

-De klant moet zich prettig en veilig voelen. Ook wat privacy gegevens betreft dient alles binnen de vier muren van de praktijk te blijven.
-De klant wil graag geïnformeerd worden en wil adviezen krijgen waar nodig wat betreft zijn of haar voeten.
-De behandeling dient conform de wens van de klant uitgevoerd te worden.
-De behandeling dient goed en betaalbaar te zijn.
-De behandeling dient volgens de eisen en richtlijnen van de branche uitgevoerd te worden.
-De (medisch) pedicure dient zich voortdurend bij te scholen en de laatste eisen binnen de branche na te streven.
-Er dient ten allen tijden de hygiëne eisen nageleefd te worden.
-De (medisch) pedicure moet een professionele houding naar klant en omgeving uitstralen waarbij een goede opleiding onontkoombaar is.
-Tevens dient er goede contacten en samenwerking te zijn met andere disciplines binnen de gezondheidszorg.

Voor de behandelaar zijn er ook zaken van belang zoals Hygiëne, Arbo, Veiligheid en Milieu.

Hygiëne

De doelstelling van het beleid is hygiënisch werken op een manier die goed is voor de gezondheid van cliënten en voor jezelf. Door een uitstekende persoonlijke verzorging , een hygiënische inrichting en het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.
Je kunt regels voor hygiënisch gedrag en persoonlijke hygiëne opnemen in je arbeidsvoorwaarden. Je brengt de werknemers op de hoogte van de regels voor bedrijfshygiëne. Als werkgever schaf je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals, bedrijfskleding, bedrijfsschoenen, oogbeschermingsmiddelen, handschoenen, mondmaskers, wegwerpschort, opvangbak en handcrème aan. Werknemers zijn verplicht deze te gebruiken. Als werkgever zorg je voor een hygiënisch ingerichte werkomgeving.

Arbo

De doelstelling van het beleid is zorgen dat de arbeidsomstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Arbeidsomstandigheden zijn alle situaties in het werk en de werkomgeving die invloed hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn. Dit wil ik bereiken door mij te houden aan de regels van de Arbowet en te werken volgens de code van het voetverzorgingsbedrijf. In een Arbo catalogus kunnen werkgever en werknemers vastleggen hoe te voldoen aan doelvoorschriften van de overheid  voor veilig en gezond werken. Het onderzoek Risico Inventarisatie en Evaluatie toepassen op het bedrijf. De werkgever moet er alles aan doen om te voorkomen dat medewerkers ziek worden of een ongeluk krijgen. Dit alles staat in een plan van aanpak.
Bij bedrijven met  minder dan 26 werknemers mag de werkgever de taak van preventiemedewerker uitvoeren. Dit houdt in dat de werkgever werkt aan het uitvoeren  en opstellen van de RIE, adviseren en het geven van voorlichting over het onderhouden van apparaten ,het geven van instructies over het werken met gevaarlijke stoffen en het stimuleren en het controleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. En het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak.
Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht bedrijfshulpverlening te organiseren. Er moet altijd één BHV’er aanwezig zijn. Ook moet de werkgever een bedrijfsnoodplan opstellen met alarmnummers van de alarmdiensten, plattegrond met vluchtwegen, instructies over hoe te handelen bij calamiteiten en geven van de bedrijfshulpverlening.
De werknemers hebben ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde werkplek.

Veiligheid

De doelstelling van het beleid is veilig en gezond werken in de pedicurepraktijk. Dit kan door veilig te werken met gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen en elektrisch apparaten. In de code van het voetverzorgingsbedrijf staan alle verplichtingen en aanbevelingen die veilig werken bevorderen.
De werkgever is verplicht om maatregelen te nemen voor brandpreventie- en bestrijding. Je kunt vrijblijvend advies aan de plaatselijke brandweer vragen of de checklist van het HBA invullen om te kijken of je voldoet aan alle eisen op het gebied van brandveiligheid. De werkgever moet schriftelijke afspraken maken met werknemers wat te doen bij brand.
Het bedrijf moet een ergonomisch ingerichte werkruimte hebben om veilig te kunnen werken. Met ergonomische middelen optimaliseer je de werkomgeving, werkzaamheden en hulpmiddelen zodat dit de veiligheid bevorderd.

Milieu

De doelstelling van het beleid is milieubewust en energiebesparend te werken.
Bewust omgaan met afval door gescheiden inzameling en afvoer van afvalstoffen. Als bedrijf zorg je er voor dat je op de hoogte bent van de gemeentelijke voorschriften voor het omgaan met afval. In de pedicurepraktijk ga je zo zuinig mogelijk met water om door waterbesparende voorzieningen  te gebruiken  en je zorgt dat het water niet vervuilt wordt door schadelijke stoffen af te voeren. Gebruik handdrukpompjes die je kunt bijvullen dit is beter voor het milieu dan spuitbussen met drijfgassen. Bewust omgaan met energie kan door gebruik te maken van duurzame energiebronnen bijv. het afnemen van groene stroom. Het energieverbruik te verminderen door apparaten uit te zetten na gebruik, gebruik van spaarlampen, goed isoleren van de praktijk ruimte, ruimte alleen verwarmen bij gebruik etc.

 

Pedicuresalon Aangenaam is aangesloten bij en werkt samen met onder andere:

Lasercare

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *