Etalagebenen

Etalagebenen

De medische term voor ‘ etalagebenen’ is claudicatio intermittens, hetgeen betekent: onderbroken gang. Het niet kunnen lopen van bepaalde afstanden zonder pijn in de kuiten, die de persoon dwingen tot het stilstaan (meestal voor een etalageruit om niet teveel op te vallen in het straatbeeld, vandaar ‘ etalagebenen’ ) totdat de pijn gezakt is, duidt op dichtslibbende slagaderen met name in de kuiten. Dit is een bekende complicatie van diabetes, maar komt ook voor bij mensen, die niet lijden aan diabetes. De vraag is welke betekenis ‘ etalagebenen’  hebben en in hoeverre de medisch pedicure een signalerende taak heeft bij het vroegtijdig ontdekken van (ernstig) vaatlijden.

 

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en Claudicatio intermittens (CI)
CI is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden (PAV).Beiden worden veroorzaakt door het dichtslibben van de slagaders: in 80-90% is er sprake van atherosclerose. Atherosclerose geeft een vernauwing of afsluiting van de grote en/of middelgrote slagaders. De vernauwingen worden veroorzaakt door het ontstaan van atheromateuze plaques,  cholesterolachtige aangeslibde verdikkingen op de binnenste bloedvatwand. Hierdoor ontstaat een verlaging van de doorstroom van bloed, waardoor er ischemie kan ontstaan. Ischemie is een tekort aan voldoende zuurstofvoorziening voor het weefsel, dat achter de vernauwing ligt. Tevens is er een verhoogd risico op het afbrokkelen van stukjes van de plaque. Zo’n stukje, een embolie, kunnen kleine eindarteriën totaal verstoppen. Het beeld wat met name in de voet dan ontstaat heet ‘ black toe disease’ : droog gangreen ten gevolge van het totaal ontbreken van zuurstofvoorziening direct achter de afsluiting. Belangrijk is te weten, dat uit Engels onderzoek is gebleken, dat mensen die dit overkomt (een ‘black toe’  kan in 2-3 dagen ontstaan), binnen 3-5 jaar een infarct oplopen. De onderliggende oorzaak is uiteraard, dat de bloedvaten in het hele lichaam aan het dichtslibben zijn en dat dit niet alleen in de voet bestaat. Nader medisch onderzoek is dan ook altijd geboden in deze situatie.

Bij mensen met PAV is lang niet altijd sprake van CI: slechts bij 1 op de 3 mensen met PAV is CI aanwezig. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend, dat mensen met PAV en CI een verkorte levensverwachting hebben van gemiddeld 10 jaar ten opzichte van mensen die geen CI hebben. De meeste mensen met PAV overlijden aan een hartinfarct (50%), herseninfarct (15%) en een infarct van de buikslagader (10%).

Risicofactoren
Het dichtslibben van vaten treedt eerder en vaker op bij mensen die roken, diabetes, hoge bloeddruk en/of een te hoog cholesterol hebben, bij hoge leeftijd en meer bij mannen dan bij vrouwen. Met name roken is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van CI. Bij de anamnese dient men hier altijd naar te vragen! Helaas blijkt maar 15-25% van de rokers met CI daadwerkelijk te stoppen met roken. Onderzocht is dat bij de stoppers wel degelijk objectief verbeteringen zijn waar te nemen: de pijnvrije en maximale loopafstand verbetert (dus: de CI verbetert) en ook zijn er aantoonbaar minder amputaties, minder infarcten en minder vroegtijdig overlijden in deze groep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *