Dementie

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor stoornissen waarbij de hogere verstandelijke
vermogens achteruit gaan. Dementie betekent letterlijk “ ontgeesting, geestelijke
aftakeling “ Dementie is geen ziekte maar een combinatie van ziekteverschijnselen die samen het dementie syndroom vormen.

Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderdom, maar is geen onvermijdelijk
gevolg van ouderdom. De meeste 65 plussers functioneren verstandelijk gezien goed. Alleen zijn bepaalde cognitieve capaciteiten minder goed dan in de jonge jaren. Hetgeen een natuurlijk proces is.
Bij dementie worden denken, oriëntatie vermogen, begrip , leer- en
oordeelsvermogen en taalgebruik minder, terwijl het bewustzijn helder blijft.
Zelfstandig handelen en het nemen van initiatieven worden bemoeilijkt en raken
onder het vroegere niveau. Ook persoonlijkheid – en gedragsveranderingen
kunnen optreden, zoals de versterking van karaktereigenschappen.
Vaak raakt iemand gedesoriënteerd in tijd en/of plaats en gaan sociale
vaardigheden verloren. Veel patiënten krijgen klachten van depressieve aard.
In de laatste fase van het ziekte proces is de patiënt zeer hulpbehoevend en
herkent hij/zij zijn/haar familie en omgeving niet meer.

Even wat cijfers:
❖ In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie.
❖ Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.
❖ Hiervan wonen er ruim 70.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen.
❖ Hiervan hebben er ruim 150.000 nog geen diagnose.
❖ Ieder uur krijgen vier mensen in Nederland dementie.
❖ In 2050 hebben we 500.000 dementie patiënten.
❖ Een op de tien vijftigjarigen heeft het alzheimer eiwit.
❖ 6 % is ouder dan 60, 20 % is ouder dan 80 jaar             

Er zijn meerdere soorten van dementie:

  • De ziekte van Alzheimer
  • Vasculaire dementie
  • Gemengde vorm
  • Fronto-temporale dementie
  • Lewy-body dementie

Naast de hiervoor genoemde ‘hoofdvormen’ van dementie, zijn er nog bijna vijftig andere ziekten die tot dementie kunnen leiden:
Ziekte van Parkinson, syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington, Ziekte van Creutzfeldt – Jakob en Downsyndroom

Ziekte van Alzheimer

Ongeveer 70 procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Bij mensen met Alzheimer valt vaak als eerste de geheugen- problematiek op. Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er in de zenuwcellen van de hersenen ophopingen van een bepaald eiwit, bètaamyloïd. Men denkt dat deze ophopingen de zenuwcellen en de verbindingen tussen deze zenuw- cellen aantasten. Hierdoor functioneren de hersenen niet meer goed.

Wij kunnen grofweg de ziekte in 4 verschillende fase indelen:

De bedreigde ik (fase/stadium 1):

Identiteitscrisis
Korte termijngeheugenverlies
Denken verloopt trager
Taalgebruik is minder goed
Handelen verloopt trager.
Verminderd sociaal aanpassingsvermogen
Wel ziektebesef, maar geen ziekte-inzicht.

De verdwaalde ik (fase/stadium 2):

Geheugenstoornissen steeds uitgebreider
Leeft meer in het verleden
Oriëntatie raakt steeds meer verstoord
Motorische onrust en dwaalneigingen
Omkering van het dag- en nachtritme
Belevingswereld wordt verkleind
Zelfstandigheid neemt af
Motoriek gaat zichtbaar achteruit
Bewegingen zijn niet meer doelgericht

De verborgen ik (fase/stadium 3):

Nog wel contact mogelijk
Nauwelijks conversa5e mogelijk
Meer via aanraken, oogcontact, herhalen van woorden.

De verzonken ik (fase/stadium 4):

Volledig afhankelijk van anderen
Vermogen om te kauwen en slikken gaat verloren
Geheugen en taal zijn minimaal
Communicatie is ernstig verstoord
Foetushouding.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *