Algemene voorwaarden van Pedicuresalon Aangenaam

• De praktijk beschermt uw privacybeleid door toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een uitgebreide uitleg hiervan is te vinden in onze Privacy Policy.
• Betalingen zijn alleen in contanten of via PIN na behandeling.
• Annulering of herplanning van een reeds gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur voor de afspraak.
• In geval van ziekte, gelieve zo vroeg mogelijk te annuleren.
• Bij niet nagekomen afspraken worden de volledige kosten in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur.
• Indien de factuur na betalingsherinneringen onbetaald blijft, wordt deze doorgestuurd naar een deurwaarder en/of incassobureau.
• Alle door de deurwaarder en/of incassobureau gemaakte kosten worden uiteraard doorberekend.
• De praktijk is aangesloten bij Solopartners in verband met de uitvoering WKKGZ (Wet Klachten, Kwaliteit, Geschillen Zorg).
• De praktijk hanteert de normen: integriteit, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en klantvriendelijkheid.
• Kwaliteitsborging vindt plaats volgens de richtlijnen en Provoet branchevereniging en kwaliteitsregister Procert .
• Vanaf 25-05-2018 is de AVG in Nederland verplicht om u een toestemmingsformulier te laten tekenen indien u een kwitantie nodig heeft voor de zorgverzekering of bij doorgeven van uw gegevens naar andere disciplines. Als gevolg hiervan zijn wij verplicht u een toestemmingsformulier te laten tekenen indien u een kwitantie nodig heeft voor de zorgverzekering of bij het doorgeven van uw gegevens naar andere disciplines.

Pedicuresalon Aangenaam is aangesloten bij en werkt samen met onder andere:

Lasercare